Skip links

Tuyển dụng Kế toán Viên

Xin chào các bạn! Hiện tại GreenHub chúng mình đang cần tìm những thành viên ưa sống xanh mới cho vị trí Kế toán viên, phụ trách các đầu việc liên quan đến tài chính của dự án và tổ chức.

Mô tả công việc:

Phụ trách kế toán các dự án của tổ chức phân công, bao gồm:
 • Phụ trách kế toán các dự án theo phân công của BGĐ và Ban tài chính kế toán.
 • Chịu trách nhiệm lập và quản lý các chứng từ tài chính gốc theo đúng quy định tài chính và chế độ kế toán.
 • Kiểm tra các chứng từ đầu vào của tổ chức đảm bảo theo đúng quy định của tổ chức, nhà tài trợ và pháp luật.
 • Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng (rút tiền, nộp tiền, ủy nhiệm chi, sổ phụ…)
 • Theo dõi công nợ, tạm ứng, hoàn ứng và thực hiện lệnh thanh toán khi đến hạn, đảm bảo tuân thủ quy trình thanh toán.
Quản lý và thực hiện dự án:
 • Theo dõi các khoản tiền nhận được từ các dự án được phân công.
 • Kiểm tra, theo dõi và đôn đốc tình hình giải ngân các dự án và lập báo cáo tài chính các dự án được phân công theo tiến độ.
 • Hướng dẫn tài chính cho cán bộ, cán bộ địa phương, đối tác khi cần thiết để đảm bảo tuân thủ các quy định của GreenHub và nhà tài trợ.
 • Theo dõi tình hình báo cáo của các đối tác tại các dự án.
 • Báo cáo và giải trình với nhà tài trợ cho những công việc liên quan đến tài chính.
 • Hỗ trợ QLTC xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm cho cả tổ chức.
 • Hỗ trợ lập Báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức và đảm bảo báo cáo đó được kiểm toán đúng quy định và kịp thời.
 • Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của tổ chức.

——

📌 Nếu bạn cảm thấy mình là một ứng viên tiềm năng hoặc muốn tìm hiểu thêm về vị trí, hãy truy cập đường link này: https://bit.ly/GreenHub-mo-ta-cong-viec-ke-toan-vien

📅 Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 15/11 đến ngày 30/11 năm 2021. Các bạn hãy nhanh chân đăng ký và gia nhập gia đình GreenHub chúng mình nhé!

Explore
Drag