Skip links

Liên hoan phim khoa học 2021 – Viện Goethe

Bảo tồn thiên nhiên

Thông tin

Tên hoạt động:Liên hoan phim Khoa học 2021
Nhà tài trợ:Viện Goethe
Địa điểm:Tỉnh Phú Yên, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng
Thời gian:4 tháng (Tháng 9/2021 – Tháng 12/2021)

Giới thiệu

Liên hoan phim Khoa học (Science Film Festival - SFF) là một sự kiện truyền thông khoa học diễn ra ở Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi, Trung Đông và Châu Mỹ Latinh. Được tổ chức từ năm 2005, Liên hoan Phim Khoa học là một sự kiện thường niên do Viện Goethe tổ chức. Sự kiện được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức, hiểu biết về các vấn đề khoa học, công nghệ và môi trường, thông qua các bộ phim cùng các hoạt động giáo dục đồng hành.

Với chủ đề "Hiểu rõ hơn để có sức khỏe tốt hơn", chủ đề Liên hoan phim khoa học năm nay hướng tới lĩnh vực sức khỏe, sức khỏe tinh thần và môi trường - những yếu tố được quan tâm hơn bao giờ hết trong bối cảnh thực tại trong thời gian đại dịch Covid-19.

GreenHub vinh dự là một trong bốn tổ chức xã hội tại Việt Nam, đồng tổ chức các sự kiện Liên hoan phim khoa học 2021 - SFF 21 được tổ chức từ ngày 15/10/2021 đến ngày 24/12/2021. Thực hiện chuỗi sự kiện “Sống xanh để sống khỏe – Mình trẻ càng phải sống xanh”, GreenHub kết hợp hoạt động chiếu phim lồng ghép với hoạt động dự án để “Hợp tác và Lan tỏa”. Chuỗi sự kiện sẽ được thực hiện trên các địa bàn dự án: Phú Yên, Hà Nội và Hải Phòng.

Explore
Drag