Skip links

Vì sông Mê Kông không rác – DOW

Không rác thải

Mô tả

Dự án:Vì sông Mê Kông không rác - Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ
Địa bàn:Chợ nổi Cái Răng và Khu du lịch Cồn Sơn, Thành phố Cần Thơ
Thời gian:15 tháng (11/2021 - 02/2023)
Nhà tài trợ:Công ty TNHH DOW Chemical Việt Nam (Tên viết tắt: DOW)

Thực hiện

Đơn vị thực hiện:Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ
Điều phối:Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh - GreenHub
Đơn vị phối hợp:Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD)

Chi tiết

Thông qua việc quản lý rác thải từ các nguồn đổ vào sông Mê Kông trên địa phận của Cần Thơ, dự án này sẽ thúc đẩy Mô hình thí điểm Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, giảm thiểu rác từ sông ra biển và tạo sự thay đổi hành vi trong quản lý rác thải đối với các cộng đồng địa phương sống trên sông.

Trong khuôn khổ dự án này, chúng tôi tập trung vào biến rác thải trở thành nguồn tài nguyên, thúc đẩy thu gom, phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải. Những hoạt động này sẽ tối đa hóa thời gian sử dụng sản phẩm, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Explore
Drag