Skip links

Không để người thu gom rác bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19 – IRF

Không rác thải

Mô tả

Dự án:Không để người thu gom rác bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19
Địa bàn: Xã Tú Sơn & Ngũ Phúc, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Thời gian:6 tháng (Tháng 9/2021 – Tháng 2/2022)

Được khởi xướng do Bộ Ngoại giao Liên bang và Viện Goethe từ năm 2020, International Relief Funds (tạm dịch: Quỹ cứu trợ quốc tế) ra đời nhằm đối phó với tác động của đại dịch đối với các tổ chức văn hóa-xã hội ở nước ngoài. Thấy được những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 tới những đối tác của GreenHub, chúng tôi đã nộp hồ sơ và thành công đưa cơ hội này tới với nhóm phụ nữ thu gom rác tại 2 xã Tú Sơn và Ngũ Phúc, thành phố Hải Phòng.

Explore
Drag