Skip links

Vietnam Zero Waste – Rác là tài nguyên – Phần 2

Với mục đích đánh giá sự khác biệt về thực trạng rác thải nhà hàng, khách sạn tại khu vực thành phố Tuy Hòa (điểm du lịch) vào mùa đông khách và mùa vắng khách du lịch, GreenHub đã tiến hành kiểm toán rác thải tại khách sạn Kaya 2 lần vào mùa du lịch (28/6/2019 – 4/7/2019) và mùa hạn chế du lịch hơn (3/9/2019 – 13/9/2019).

Nhận thấy rác thải hữu cớ chiếm tỉ trọng lơn, và đóng vai trò quan trọng trong việc giam thiểu rác thải tại khách sạn KaYa, GreenHub đã hướng dẫn nhân viên khách sạn KaYa làm chất tẩy rửa sinh học từ rác thải hữu cơ.

Sau khi được tập huấn phương pháp, nhân viên KaYa đã thực ­­­ để phục vụ công việc dọn dẹp, vệ sinh khách sạn.

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020:

  • Trung bình khách sạn KaYa đã tái chế được 1.8kg/tuần rác hữu cơ tương đương 0.001 % tổng lượng rác hữu cơ phát thải tại khách sạn
  • Sau 6 tháng, khách sạn KaYa đã tái chế được 43.2 kg rác hữu cơ và tạo được 144l chất tẩy rửa sinh học.
  • Với lượng chất tẩy rửa tái chế được mỗi tuần khách sạn có 5 lít chất tẩy rửa dùng để lau sàn và 1 lít chất tẩy rửa để lau kính. Từ đó, khách sạn đã không cần nhập nước lau sàn và nước lau kính từ các nhà cung cấp ngoài để sử dụng, tiết kiệm tương đương 400.000/ tháng.
  • Với mong muốn tái chế được rác thải hữu cơ thành nước rửa bát để sử dụng của khách sạn KaYa, GreenHub sẽ tiếp tục hỗ trợ khách sạn KaYa thực hiện được mục tiêu này.
Explore
Drag