Skip links

Vì sông Mê Kông không rác – Khảo sát chuỗi tái chế nhựa tại Cần Thơ (Phần 3)

Trong hoạt động khảo sát lần này, nhóm cán bộ GreenHub đã thực hiện phỏng vấn 35 cơ sở thu mua nhựa phế liệu tại Cần Thơ, bao gồm 05 quận: Bình Thuỷ, Ô Môn, Thốt Nốt, Ninh Kiều, Cái Răng.

Sau những lần phỏng vấn, chúng mình nhận ra những sự thật thú vị như sau:

Về thời gian hoạt động:

  • Thời gian kinh doanh của các cơ sở thu gom phế liệu trung bình từ 0-2 năm.
  • Có rất ít cơ sở có thời gian hoạt động trên 5 năm.

Về số người làm việc:

  • Số công nhân trong mỗi cơ sở thu gom trung bình là từ 2-4 người và đều là thành viên trong cùng một hộ gia đình.
  • Các cơ sở thu mua phế liệu tại Cần Thơ chủ yếu là hộ gia đình.

Về số giờ làm việc:

  • Những người lao động trong hệ thống thu mua phế liệu phi chính thức đang phải lao động trong tình trạng quá tải với tần suất liên tục để mưu sinh cuộc sống.
  • Các cơ sở thu gom phế liệu thường phải hoạt động trung bình TRÊN 10 TIẾNG/NGÀY để đảm bảo khối lượng phế liệu cần thu gom.

—-

Dự án do Công ty TNHH Dow Chemical Vietnam (Dow Việt Nam) tài trợ và được thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD) với sự hỗ trợ và đồng hành của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Cần Thơ, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Cần Thơ.

Explore
Drag