Skip links

Vì sông Mê Kông không rác – Khảo sát chuỗi tái chế nhựa tại Cần Thơ (Phần 4)

Các bạn đã bao giờ nghe tới “cơ sở tái chế nhựa phế liệu” chưa?

Các cơ sở tái chế nhựa phế liệu sẽ tái chế những sản phẩm đã được sản xuất bằng nhựa và đã qua sử dụng hoặc là các vật liệu, vật tư bằng nhựa dư thừa và đưa trở lại phục vụ cho cho sản xuất ra sản phẩm mới.

Trong khoảng thời gian khảo sát tại Cần Thơ, chúng mình đã đi khảo sát tại 4 cơ sở tái chế nhựa phế liệu và có một vài facts hay muốn kể cho các bạn nè:

– Các cơ sở tái chế nhựa phế liệu này đều có diện tích từ 500m2 trở lên.

– Có ¾ cơ sở tham gia khảo sát có diện tích nhỏ hơn 800m2.

– Các cơ sở thu mua phế liệu tập trung đông ở nội thành, ngược lại, tỉ lệ phân bố cơ sở tái chế thì tập trung ở ngoại thành.

– Rác thải nhựa đã được thu gom – đem đi tái chế thành sản phẩm mới để phục vụ trở lại hoạt động tiêu dùng của người dân nội thành.


Dự án do Công ty TNHH Dow Chemical Vietnam (Dow Việt Nam) tài trợ và được thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD) với sự hỗ trợ và đồng hành của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Cần Thơ, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Cần Thơ.

Explore
Drag