Skip links

Tuyển dụng vị trí Điều phối viên Dự án

Loa Loa Loa! GreenHub đang cần tìm những chiến binh xanh yêu môi trường và có những kế hoạch, sáng kiến thay đổi môi trường cho vị trí Điều phối viên Dự án.

“Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh” là một dự án được tài trợ bởi Quỹ Coca-cola toàn cầu. Dự án mong muốn tạo điều kiện hợp tác giữa người tiêu dùng, các nhà tái chế và chính quyền địa phương để thí điểm cách tiếp cận mới, sáng tạo của Kinh tế tuần hoàn, cung cấp phản hồi để thích ứng với chính sách quốc gia.


Mô tả công việc:
 • Chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày và phân phối các hoạt động của dự án
 • Đảm bảo rằng dự án cung cấp các hoạt động đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách phù hợp với kế hoạch làm việc và ngân sách
 • Phối hợp hoạt động của dự án với các đối tác trong dự án, bao gồm chính quyền thành phố, quận và địa phương, các cơ quan, các bên liên quan / đối tác kinh doanh, cộng đồng địa phương và các nhà tư vấn dự án.
 • Phối hợp các hoạt động dự án của dự án với các hoạt động dự án đang được thực hiện bởi đối tác dự án
 • Giám sát và quản lý hiệu quả hoạt động của Cán bộ thực hiện dự án, các đối tác địa phương
 • Đảm bảo các hoạt động của dự án tuân thủ các yêu cầu hợp đồng của nhà tài trợ liên quan đến mua sắm, tác động xã hội và môi trường, gian lận và tiêu chuẩn đạo đức, v.v.
 • Lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và báo cáo dự án
 • Lập báo cáo tiến độ hoạt động hàng tháng
 • Chuẩn bị các báo cáo tài trợ hai năm một lần và hàng năm
 • Đảm bảo rằng các hoạt động MELP bao gồm thu thập dữ liệu, khảo sát, hội thảo học tập, v.v. được thực hiện theo kế hoạch (theo dõi KPI)
 • Truyền thông và quản lý tri thức
 • Đảm bảo cung cấp các sản phẩm tri thức chất lượng cao


Kỹ năng yêu cầu:
 • Kỹ năng giao tiếp, hợp tác 
 • Khám phá những ý tưởng, cơ hội và quan hệ đối tác mới để phát triển dự án và tổ chức
 • Suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ dự án và sáng tạo về các cách mới để hỗ trợ sứ mệnh trên hành trình phát triển bền vững của GreenHub
 • Kỹ năng làm việc nhóm tốt
 • Nhiệt tình, trung thực và đáng tin cậy
 • Khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên với sự giám sát tối thiểu và làm việc độc lập cũng như hoạt động như một thành viên của nhóm
 • Khả năng làm việc thích ứng và linh hoạt
 • Kỹ năng truyền thông xã hội tốt
 • Kỹ năng đọc / viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt
 • Kỹ năng máy tính tốt – Microsoft Word, Excel và Powerpoint


Để tìm hiểu thêm về vị trí Điều phối viên Dự án, hãy truy cập vào đường link dưới đây: https://bit.ly/JD-project-coordinator

Thời gian nhận hồ sơ: từ 05/11 đến 30/11 năm 2021.

Explore
Drag