Skip links

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN CHO GÓI CÔNG VIỆC TRUYỀN THÔNG

Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) (2020 – 2023) trong chương trình “Các hoạt động địa phương Việt Nam vì sức khỏe môi trường” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, với mục tiêu chung của dự án nhằm giảm ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các hành động địa phương, huy động sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng và cá nhân, tập trung vào: Nhận thức về vấn đề sức khỏe môi trường, Các vấn đề địa phương và thông tin, dữ liệu tại địa phương để vận động chính sách, Chính sách, Các sáng kiến kinh doanh liên quan, Truyền thông (kết hợp phương pháp truyền thống và hiện đại).

Trong khuôn khổ dự án LSPP, GreenHub đang tìm kiếm tư vấn cho gói công việc nâng cao nhận thức thông qua hoạt động truyền thông mạng xã hội và các chiến dịch đồng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm cộng đồng và khu vực tư nhân được lựa chọn ở mỗi địa bàn.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng 1 bản kế hoạch hoạt động cho gói công việc

Tổ chức 4 – 5 sự kiện/hoạt động truyền thông

Xây dựng, thiết kế bộ tài liệu dự án

Viết báo cáo tổng kết gói công việc

JD chi tiết: https://bom.so/0olOIn

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Đối với cá nhân/nhóm tư vấn: CVs, đề xuất hoạt động kèm ngân sách chi tiết có chữ ký của người thực hiện/đại diện nhóm tư vấn.

Đối với tổ chức: Hồ sơ năng lực, đề xuất hoạt động kèm ngân sách chi tiết có dấu đỏ.

KHUNG THỜI GIAN:

Nhận hồ sơ: 20 – 31/10/2022

Duyệt hồ sơ, trao đổi, thảo luận (nếu có): 01 – 07/11/2022

Thông báo kết quả: 07 – 11/11/2022

Để ứng tuyển, vui lòng gửi hồ sơ về email nhi.phamphuong@greenhub.org.vn

(Người tiếp nhận: Phạm Phương Nhi – Trợ lý Chương trình)

Explore
Drag