Skip links

Tuyển dụng Tình nguyện viên Hành chính – Nhân sự

JD chi tiết: https://bit.ly/JDTNVHCNS

Thời gian ứng tuyển: Từ 07/07/2022 – 30/07/2022.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

🌟 Hành chính

 • Hỗ trợ công việc hành chính tổ chức
 • Hỗ trợ Quản lý sản phẩm xanh của Greenhub
 • Hỗ trợ theo dõi chấm công và phân công trực nhật cho cán bộ
 • Hỗ trợ công tác tổ chức, hậu cần khi có hội thảo, tập huấn hoặc các sự kiện
 • Hỗ trợ các công việc khác khi cần

🌟 Nhân sự

 • Hỗ trợ lập thông báo tuyển dụng, liên hệ các trung tâm việc làm để thông báo tuyển dụng, chuyển thông báo tuyển dụng cho cán bộ truyền thông đăng bài.
 • Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, trả hồ sơ không đạt, lên danh sách trình ban lãnh đạo
 • Hỗ trợ Lập – gửi thư mời test theo yêu cầu tổ chức, điện thoại báo ứng viên ngày giờ test, chuẩn bị bài test – phòng test, chuyển bài test cho ứng viên, lên danh sách kết quả test, thông báo ứng viên không đạt bằng thư.
 • Hỗ trợ lên danh sách phỏng vấn, thông báo ứng viên
 • Hỗ trợ lưu hồ sơ cán bộ trong file theo bộ phận. Lập danh sách cán bộ, cập nhật định kỳ hàng tháng.
 • Hỗ trợ thu thập dữ liệu và bổ sung Hồ sơ Quản lý hồ sơ cán bộ nghỉ việc
 • Hỗ trợ truyền thông nội bộ
 • Hỗ trợ công tác xin phê duyệt dự án với cơ quan chủ quản VUSTA
 • Hỗ trợ và Hoàn thiện hồ sơ; Nộp và xin thị thực đối với đối tác nước ngoài (các Tình nguyện viên)

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển qua email: hang.bui@greenhub.org.vn

Thời gian ứng tuyển: Từ 07/07/2022 – 30/07/2022

Chi tiết về công việc xem tại: https://bit.ly/JDTNVHCNS

Explore
Drag