Skip links

Tuyển dụng Điều phối viên Truyền thông

JD chi tiết: https://bit.ly/JĐPVTruyenThong

Thời gian ứng tuyển: Từ 08/07/2022 – 31/07/2022.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

🌟 Điều phối truyền thông tổ chức

  • Xây dựng kế hoạch truyền thông cho tổ chức theo quý và tháng
  • Tham gia truyền thông nội bộ cho tổ chức
  • Cập nhật và hướng dẫn các chuẩn mực về nhận diện thương hiệu và truyền thông và đảm bảo cho áp dụng tại văn phòng
  • Quản lý website của tổ chức và các công cụ truyền thông khác: làm việc với bên cung cấp website để đảm bảo website vận hành tốt; Quản lý nội dung và chất lượng hoạt động của website và Facebook của tổ chức; Instagram, xây dựng nội dung tin bài đảm bảo đăng bài trên website và trên các công cụ truyền thông khác ít nhất 1 bài/tuần;
  • Xây dựng các tài liệu truyền thông của tổ chức: Xây dựng nội dung và thiết kế hồ sơ tổ chức, tờ rơi giới thiệu tổ chức, bộ tài liệu văn phòng, báo cáo năm, chiến lược tổ chức
  • Quản lý và thúc đẩy hợp tác quan hệ báo chí;
  • Tổ chức các sự kiện truyền thông; chiến dịch truyền thông của GreenHub liên quan đến các chủ đề chuyên môn;

🌟 Điều phối truyền thông dự án

  • Điều phối xây dựng kế hoạch truyền thông cho dự án theo quý và tháng của dự án
  • Cập nhật và hướng dẫn các chuẩn mực về nhận diện thương hiệu cho dự án và tính của nhà tài trợ trên các tài liệu truyền thông, kênh thông tin và truyền thông
  • Tổ chức phân công, giám sát thực hiện kế hoạch truyền thông của các dự án

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển qua email: admin@greenhub.org.vn ; info@greenhub.org.vn

Số điện thoại liên hệ: 02462926764

Thời gian ứng tuyển: Từ 08/07/2022 – 31/07/2022

Chi tiết về công việc xem tại: https://bit.ly/JĐPVTruyenThong

Explore
Drag