Skip links

Tuyển dụng Chuyên gia Tư vấn nhãn sinh thái

JD chi tiết: https://bit.ly/JD-GreenHub-Tu-van-nhan-sinh-thai

“Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (viết tắt là LSPP) là dự án được tài trợ bởi USAID với mục tiêu nhằm giảm ô nhiễm nhựa thông qua các hành động địa phương, huy động sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng và cá nhân.

Trong khuôn khổ LSPP, GreenHub đang tìm kiếm Chuyên gia Tư vấn nhãn sinh thái (“Eco-label” Consultant), nhằm hỗ trợ Sở Công thương Đà Nẵng rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng chính sách về “nhãn sinh thái” và công tác quản lý rác thải nhựa nhằm thực hiện Kế hoạch Triển khai mô hình Chợ Hàn giảm thiểu rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025.

Mô tả công việc:

  • Rà soát các chính sách/ luật/ quy định về trình tự, thủ tục, chứng nhận “nhãn sinh thái” cho các quầy hàng tại chợ và/hoặc các sản phẩm thân thiện với môi trường được bán tại chợ.
  • Tư vấn xây dựng bộ tiêu chí “nhãn sinh thái” cho các quầy hàng tại chợ.
  • Xây dựng cơ chế, quyền lợi cho hộ kinh doanh nhằm khuyến khích các quầy hàng đăng ký”nhãn sinh thái”.
  • Xây dựng khung chế tài đối với các quầy hàng không thực hiện theo nội dung đã đăng ký.
  • Hỗ trợ cơ quan nhà nước về hồ sơ, trình tự thủ tục xây dựng và ban hành “nhãn sinh thái”.

Yêu cầu công việc:

  • Tối thiểu có bằng Cử nhân về Luật, khoa học môi trường, phát triển, xã hội, giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan. Ưu tiên bằng Thạc sĩ trở lên.
  • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Luật, môi trường, phát triển hoặc các công việc có liên quan.
  • Có kinh nghiệm tư vấn xây dựng nhãn sinh thái cho các sản phẩm hoặc ngành hàng.
  • Có kinh nghiệm làm việc và kỹ năng kết nối tốt với các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chínhphủ.
  • Niềm đam mê sâu sắc đối với phát triển bền vững và môi trường.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 10h00 sáng thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022

Vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email ly.tran@greenhub.org.vn

Explore
Drag