Skip links

Trường Tiểu học Trung Yên trở thành thành viên của Liên minh Trường học Không rác và Hơn thế nữa – ZHub.

Trường Trung Yên đã rất tích cực trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua việc phát động thực hiện việc hạn chế sử dụng nhựa một lần; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về môi trường và đưa ra các quy định để thay đổi hành vi của cả giáo viên và học sinh và hiện trở thành thành viên của Liên minh Trường học Không rác và Hơn thế nữa – ZHub.

Explore
Drag