Skip links

Trái Ngọt Đầu Tiên

Nằm trong khuôn khổ gói công việc Phú Yên thực hành Không rác, kế hoạch thí điểm phân loại, thu gom và ủ rác hữu cơ tại  Phường 7 sau gần 3 tháng thí điểm đã ghi nhận những kết quả đầu tiên. Đó là:

  • Gần 17 tấn rác hữu cơ được phân loại tại chợ P7 và khu dân cư Trường Chinh, vận chuyển và thực hiện ủ phân compost
  • Tỉ lệ tham gia phân loại đạt 70% tiểu thường tại chợ Phường 7, và 80% tại khu phố Trường Chinh
  • Hơn hết là những bài học  quý giá được rút kinh nghiệm và điều chỉnh hàng tháng

Mô hình thí điểm này là nỗ lực chung tay hành động của  Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Tuy Hoà, Công ty Cổ phần MTĐT Phú Yên, WWF Việt Nam, GreenHub và sự phối hợp của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban Nhân dân Phường 7 cùng các đối tác khác. Kế hoạch được kỳ vọng là mô hình điểm thành công trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xây dựng kế hoạch nhân rộng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện quy định phân loại rác bắt buộc được ban hành tại Luật bảo vệ Môi trường 2020 

Explore
Drag