Skip links

Hội thảo “Sản phẩm nhựa dùng một lần và tác động đến sức khoẻ”

Sáng ngày 2/3, hội thảo “Sản phẩm nhựa dùng một lần và tác động đến sức khoẻ” đã diễn ra thành công thông qua nền tảng trực tuyến Zoom và thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng. 

Buổi hội thảo đã đón nhận những chia sẻ quý báu của các chuyên gia trong Mạng lưới Đối tác hành động về Nhựa và Sức khoẻ (PHA) về vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa sử dụng một lần và tác động của nó đối với sức khoẻ và môi trường xung quanh. 

Trong khuôn khổ buổi hội thảo, các tổ chức thành viên của PHA cũng đem đến những chia sẻ độc đáo được đúc kết từ quá trình nghiên cứu liên quan đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm nhựa dùng một lần, các biện pháp và chính sách giảm thiểu. Từ đó tạo ra cơ sở nền tảng để các đại biểu tham gia thảo luận về sáng kiến, cơ hội hợp tác về các sự kiện truyền thông thay đổi hành vi và vận động chính sách giảm thiểu nhựa sử dụng một lần. 

“Đối tác Hành động về Nhựa và Sức khỏe được thành lập, đóng vai trò kết nối các mạng lưới hiện có liên quan đến chất thải nhựa tại Việt Nam trong một sân chơi chung với sự tham dự của 20 tổ chức/ sáng kiến liên quan đến nhựa và sức khỏe.”

Ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

“Thông qua Hội thảo lần này, chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về tác động của ô nhiễm chất thải nhựa đối với sức khỏe và môi trường xung quanh.”

Ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng thư ký của PHA.

“Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa. Các kinh nghiệm trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động truyền thông của Đức hy vọng sẽ là những gợi ý cho các bên, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam trong thời gian tới.”

Ông Steffen Kaupp, Phó Viện trưởng Viện Goethe.

Hình ảnh các đại biểu tham gia Hội thảo:

———

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) được tài trợ bởi USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” thực hiện bởi GreenHub cùng 03 đối tác (ISPONRE, HUPH-VOHUN, GIMASYS).

Explore
Drag