Skip links

TẬP HUẤN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THEO PGS – GREENHUB KẾT HỢP OXFAM

Khoá tập huấn “Quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo PGS” diễn ra vào ngày 08.05.2019 trong khuôn khổ dự án EFD – Oxfam do GreenHub thực hiện đã quy tụ 57 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ đến từ 21 Doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh tạo tác động xã hội trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

PGS (Participatory Guarantee System) là một sáng kiến đảm bảo chất lượng nội bộ được phát triển từ năm 2004 do Liên Đoàn các phong trào Nông Nghiệp hữu cơ Quốc tế (IFOAM) bảo trợ và hiện đang được áp dụng cho 66 quốc gia trên, tại tất cả các châu lục trên thế giới.

Sau một ngày học hỏi với chuyên gia PGS và công nghệ số, doanh nghiệp hiểu về phương pháp PGS, đánh giá được sự phù hợp và tiềm năng áp dụng PGS tại Doanh nghiệp mình, biết đến giải pháp công nghệ hỗ trợ quản lý hiệu qủa sản lượng và chất lượng nông sản theo chuỗi giá trị. Kết quả khảo sát cho thấy 80% doanh nghiệp mong muốn áp dụng hệ thống PGS, 65% nhận định hiện tại Doanh nghiệp có khả năng áp dụng hệ thống PGS.

Sau khoá tập huấn tập trung, GreenHub sẽ hỗ trợ đào tạo tại chỗ cho những doanh nghiệp mong muốn thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm với hai doanh nghiệp tiên phong thí điểm.

Explore
Drag