Skip links

Tập huấn Phát triển Sáng kiến Truyền thông thay đổi hành vi

Trong ngày 29/12/2022 đã diễn ra buổi Tập huấn Phát triển Sáng kiến Truyền thông thay đổi hành vi tại tỉnh Phú Yên, GreenHub cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên và Tổ chức Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF – VN) phối hợp tổ chức và được tài trợ bởi Ocean Conservancy.

Chương trình tập huấn cho các hội viên phụ nữ nhằm cung cấp các kiến thức về chương trình truyền thông thay đổi hành vi của cộng đồng, hướng tới thực hành giảm rác nhựa tại nguồn, tăng cường năng lực truyền thông thay đổi hành vi, cung cấp phương pháp xây dựng và thực hiện kế hoạch, ngân sách triển khai chương trình truyền thông cộng đồng.

Buổi tập huấn có sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Sở và Chi cục Tài nguyên và Môi trường, GreenHub và một số đơn vị liên quan. Trong buổi tập huấn các hội viên phụ nữ được nghe chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm trong công tác truyền thông thay đổi hành vi. Ngoài ra còn tham gia hoạt động nhóm đưa ra các sáng kiến truyền thông nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương của tỉnh Phú Yên.

Chương trình tập huấn nằm trong dự án Thúc đẩy Nỗ lực Giảm thiểu Nhựa Đại dương tại Việt Nam được thực hiện bởi GreenHub, tài trợ bởi Ocean Conservancy.

Explore
Drag