Skip links

TẬP HUẤN MÔ HÌNH PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP THUỘC DỰ ÁN PAN

Ngày 29/05/2020, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh GreenHub đã kết hợp với Hội Phụ nữ Thành phố Hạ Long tổ chức chương trình Tập huấn Mô hình Phụ nữ Khởi nghiệp tại Thành phố Hạ Long. Tham gia chương trình có thàn viên Hội Phụ nữ tại các phường ở Thành phố Hạ Long đã thực hiện hai mô hình khởi nghiệp là các sản phẩm đan từ dây buộc gạch và tái chế pano cũng như những chị em quan tâm đến sản phẩm tái chế, tái sử dụng.

Trong chương trình, Tiến sĩ Trần Lương Sơn – giảng viên, đã chia sẻ nhiều câu chuyện về con đường khởi nghiệp của phụ nữ trên khắp cả nước cũng như trang bị kiến thức cho chị em Hội Phụ nữ Thành phố Hạ Long. Sau buổi học, các chị em đã có kiến thức về CANVAS – công cụ phân tích tình hình khó khăn mà nhóm phụ nữ kinh doanh đang gặp phải cũng như cách tính giá sản phẩm và một số lưu ý khi phát triển từ nhóm sản xuất cộng đồng thành Doanh nghiệp xã hội.

Các chị em cũng đã nhìn ra những điểm để mô hình phát triển hơn trong tương lai bao gồm mở rộng thị trường thông qua nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo ra thương hiệu cho sản phẩm của mình. Ngoài ra, các chị em cũng có mong muốn hợp tác giữa các nhóm khởi nghiệp hoặc thành lập nhóm mới ở phường của mình.

Explore
Drag