Skip links

TÁI SINH VẢI VỤN, GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA CÙNG PHỤ NỮ CÁT HẢI

Trong cuộc chiến đẩy lùi CoVid 19, những chiếc khẩu trang là vũ khí không thể thiếu. Tuy nhiên, những chiếc khẩu trang y tế dùng 1 lần đã tạo áp lực vô cùng lớn lên môi trường. Với mục đích giảm thiểu loại rác thải nhựa cũng như tận dụng tối đa nguồn lực có sẵn, Hội Phụ nữ huyện Cát Hải đã thực hiện dự án tái chế khẩu trang từ vải thừa.

Vải được thu gom từ các nhà may và sau đó tái sinh thành 5,500 khẩu trang sử dụng nhiều lần. Trong số này, gần 1000 chiếc đã được mang tặng hội viên phụ nữ, trẻ em, nhân dân huyện đảo phòng chống dịch. Với số khẩu trang vải được sử dụng đã góp phần giảm thiểu 165.000 khẩu trang y tế dùng 1 lần thải ra môi trường.

GreenHub rất vui khi được đồng hành và hỗ trợ Hội Phụ nữ Cát Hải trong công tác truyền thông cũng như thực hiện hoạt động.

Mô hình hoạt động này đã đóng góp rất lớn vào việc giảm thiểu rác thải ra đại dương cũng như cải thiện đời sống Hội viên. Trong tương lai, Hội đang có kế hoạch mở rộng quy mô, tăng số lượng thành viên cũng như xưởng may, tiến tới xây dựng mô hình giảm rác thải bền vững thông qua kinh doanh.

Hoạt động thuộc dự án Vịnh Xanh (GreenBays) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh (GreenHub)

Explore
Drag