Skip links

siD 2023 – Dự án Sản xuất phim tài liệu về phát triển bền vững

Q&A session cùng GreenHub.

Thời gian: 9h30 – Thứ 4 Ngày 8/11/2023

Trao đổi trực tiếp qua Zoom

Nội dung: Cùng GreenHub trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc của nhà làm phim về đề tài Quản lý rác thải, cung cấp dữ liệu cần thiết cũng như chia sẻ về các hoạt động và dự án liên quan mà GreenHub từng phụ trách.

❗Các nhà làm phim quan tâm, vui lòng đăng ký tham gia tại đây:

https://forms.gle/EMJ1TE35EBbHtsEM7

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (gọi tắt là GreenHub) là một tổ chức khoa học phi lợi nhuận trực thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được thành lập năm 2016. Hiện tại, GreenHub đang hoạt động trong 3 lĩnh vực chính:

(1) Ô nhiễm nhựa và rác thải biển: Nhằm góp phần giải quyết vấn đề về ô nhiễm nhựa và rác thải biển, GreenHub thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực cho người dân địa phương trong quản lý rác thải nhựa, đồng thời nghiên cứu, giám sát, đánh giá và định lượng rác thải biển, củng cố mạng lưới về quản lý chất thải biển, ô nhiễm nhựa và vận động chính sách.

(2) Không rác thải: GreenHub trở thành những tổ chức tiên phong thúc đẩy áp dụng thực hành Không rác thải tại Việt Nam thông qua đánh giá công tác quản lý chất thải, thiết kế và thực hiện mô hình Không rác thải (các mô hình thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải sinh hoạt, rác thải hữu cơ,…) trong cộng đồng, doanh nghiệp, đơn vị giáo dục và du lịch.

(3) Bảo tồn thiên nhiên: Thông qua các hoạt động cộng đồng, giáo dục môi trường, trao quyền cho thanh niên và lan tỏa thông điệp truyền thông, GreenHub tiếp tục nêu bật tầm quan trọng của phục hồi thiên nhiên tới sức khỏe, môi trường và phát triển kinh tế.

———————–

🎥DỰ ÁN SẢN XUẤT PHIM TÀI LIỆU VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 23-24

⏲️Hạn nộp hồ sơ | Ngày 27.11.2023

▶️Gói hỗ trợ: 210.000.000 VNĐ

✉️Gửi hồ sơ tới địa chỉ email: kultur-hanoi@goethe.de với tiêu đề: SiD_Tên nhà làm phim_Tên tổ chức bạn sẽ hợp tác

📌Thông tin chi tiết và đơn đăng ký dành cho các nhà làm phim:

https://bit.ly/PhimtailieuSID2023

☎️Liên hệ: thiloan.le@goethe.de (Lê Thị Loan, Điều phối Chương trình Văn hóa Xã hội, Viện Goethe Hà Nội)

Explore
Drag