Skip links

Phú Yên Zero Waste: Sự tham gia của địa phương – Nền tảng xây dựng & Triển khai dự án.

Tiếp nối và dựa trên kết quả hoạt động khảo sát các yếu tố đầu vào của mô hình thí điểm tại chợ Phường 7, GreenHub đã có buổi làm việc cùng các tổ chức đối tác và chính quyền địa phương về việc thực hiện các công tác bảo vệ môi trường năm 2021 tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên vào ngày 14/4/2021.

Đây là buổi làm việc có ý nghĩa quan trong, đặt nền móng cho sự thành công của các mô hình dự kiến triển khai. Sự tham gia, hợp lực của toàn bộ hệ thống chính trị, quyết tâm của lãnh đạo địa phương, cũng như sự phối hợp của các doanh nghiệp và người dân địa phương để đạt được kết quả tốt nhất.

Buổi tham vấn có sự góp mặt của các bên liên quan, bao gồm: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh – GreenHub, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – WWF Việt Nam, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Yên, công ty cổ phần Đô thị Môi trường tỉnh Phú Yên (URENCO Phú Yên), các phòng ban chuyên môn và Uỷ ban Nhân dân 16 phường, xã.

Buổi làm việc tập trung thảo luận về việc phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Tuy Hoà vào năm 2021 với các hoạt động chính như sau:

  • Triển khai mô hình phân loại rác tại chợ;
  • Triển khai phân loại rác tại tại 01 khu dân cư;
  • Xây dựng 03 mô hình Trường học giảm rác thải nhựa
  • Xoá 01 điểm nóng rác thải
  • Phối hợp với công ty cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên (URENCO) triển khai mô hình ủ rác hữu cơ tại bãi rác Thọ Vức.

Sau 2 tiếng làm việc và tiếp thu các ý kiến đóng góp, Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân thành phố Tuy Hoà đã thay mặt toàn thể cuộc họp thống nhất các nội dung sau:  UBND thành phố Tuy Hoà chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Yên, GreenHub, WWF Việt Nam xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình phân loại rác tại chợ Phường 7, mô hình phân loại rác tại 01 khu dân cư Phường 7 và thu gom riêng rác hữu cơ được phân loại để ủ phân compost tại bãi rác Thọ Vức.

Ngoài ra, các hoạt động trên sẽ được thực hiện cùng sự phối hợp của các trường học, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với phương châm “Dự án triển khai phải được đưa vào thực tiễn, duy trì bền vững và không dừng lại ở phong trào” – theo lời ông Lê Vĩnh Thành – Phó chủ tịch UBND thành phố Tuy Hoà phát biểu tại buổi làm việc.

Hy vọng với những khởi đầu vững vàng, GreenHub sẽ cùng đối tác và chính quyền địa phương triển khai các hoạt động tiếp nối thuận lợi, đạt kết quả tốt, góp phần vào công tác xử lý và giảm thiểu rác thải trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Hãy đón chờ các hoạt động tiếp theo của GreenHub và Phú Yên nhé!

Explore
Drag