Skip links

PERMACULTURE – NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG LÀ KHÔNG-LÀM-GÌ-CẢ? (PHẦN 1)

“Agriculture” (nông nghiệp) là sự kết hợp đầy ý nghĩa giữa “agrarian” (đất đai) và “culture” (văn hóa), là văn hóa của sự kết hợp chân chính giữa người và đất, tạo ra các sản phẩm cung cấp cho nhu cầu của con người. 2.6 tỷ người trên thế giới đang phụ thuộc trực tiếp vào nông nghiệp nhưng 52% diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do suy thoái và xói mòn đất. Không chỉ vậy, hạn hán và sa mạc hóa đã khiến 12 triệu ha đất bị mất mỗi năm (23 ha mỗi phút), tương đương 20 triệu tấn ngũ cốc.

Hệ sinh thái nông nghiệp do con người tạo ra là một trong số những nguyên nhân khiến đất đai ngày càng suy thoái nghiêm trọng và diện tích đất mặt – cơ sở của sự sống trên Trái Đất – suy giảm đáng kể hiện nay. Hệ sinh thái này đi ngược lại với tự nhiên, phương thức canh tác độc canh, tập trung vào những nông sản có lợi nhất về mặt thương mại, đã làm mất đi sự đa dạng loài cũng như làm mất đi môi trường sống của rất nhiều sinh vật trong tự nhiên.

Giải pháp cho việc này là chúng ta cần tái kết nối với tự nhiên, nhìn vào tự nhiên, và xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bắt chước tự nhiên, phong phú cung cấp tất cả các nhu cầu cơ bản của nhân loại. Permaculture (tạm dịch: nông nghiệp vĩnh cửu) ra đời như một lời giải giúp chúng ta giải quyết bài toán trên. Permaculture là hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp được thiết kế và duy trì một cách có ý thức, có chứa các đặc điểm của hệ sinh thái tự nhiên gồm sự đa loài, sự ổn định, khả năng tự phục hồi. (Bill Mollison).

“Permaculture (tạm dịch: nông nghiệp vĩnh cửu), thường được xem là tập hợp các kỹ thuật làm vườn, nhưng thực tế nó đã phát triển thành triết lý thiết kế và đối với một số người là triết lý cho cuộc sống. Mục đích chính của permaculture là tạo ra các hệ thống của con người, cung cấp cho nhu cầu của con người, nhưng sử dụng nhiều yếu tố tự nhiên và lấy cảm hứng từ các hệ sinh thái tự nhiên. Mục tiêu và ưu tiên của permaculture trùng khớp với những điều mà nhiều người coi là yêu cầu cốt lõi cho sự bền vững. “

(Emma Chapman)

Bằng cách mô phỏng hệ sinh thái tự nhiên, các thiết kế permaculture cho phép kết hợp tất cả các thành phần của hệ sinh thái nông nghiệp vào một thể thống nhất gồm cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây dược liệu, thảm cỏ, vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà,…), ao cá,… giúp hệ thống vận hành theo cách thức ít thất thoát tài nguyên nhất, hay nói cách khác là tiết kiệm nhất.  Sự khác biệt của hệ thống này với hệ thống Vườn – Ao – Chuồng hay Vườn – Ao – Chuồng – Rừng là xem xét và xử lý các bộ phận trong một thể thống nhất, chứ không riêng biệt. Permaculture là một hệ thống hài hòa và hiệu quả, có thể thực hiện bởi bất cứ ai, trong bất kỳ cảnh quan, khí hậu, bất kỳ nơi nào trên Trái Đất. Nguyên tắc của nó liên tục được phát triển và hoàn thiện bởi mọi người trên khắp thế giới ở những vùng khí hậu và hoàn cảnh văn hóa rất khác nhau.

Thực hành permaculture không bắt buộc bạn phải từ bỏ những gì bạn đang có, nó chỉ đòi hỏi bạn chấp nhận tự nhiên như nó vốn có. Chúng ta nên suy nghĩ về cách sử dụng tài nguyên của mình – thực phẩm, năng lượng, nơi trú ẩn và các nhu cầu vật chất và phi vật chất khác – có thể tận dụng được nhiều hơn và sử dụng ít hơn. Chúng ta có thể làm việc hiệu quả hơn với ít nỗ lực hơn, gặt hái những lợi ích cho môi trường và bản thân chúng ta, cho bây giờ và cho thế hệ mai sau. 

Theo dõi chuyên mục Permaculture để tiếp tục cập nhật các thông tin và cách thức áp dụng của hệ thống nông nghiệp này.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
  2. https://www.permaculture.co.uk/what-is-permaculture
  3. https://www.facebook.com/notes/duong-tuan/
  4. https://www.youtube.com/channel/UCL_r1ELEvAuN0peKUxI0Umw
Explore
Drag