Skip links

PAN/ DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI DU THUYỀN ĐÔNG DƯƠNG

Kể từ khi thành lập, Du thuyền Đông Dương, đơn vị cung cấp dịch vụ du thuyền lữ hành trên vịnh Hạ Long, đã xác định mục tiêu phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng địa phương.

Công ty luôn tâm niệm: “Hành động vì lợi ích bền vững cho môi trường, cộng đồng, khách hàng, đối tác và nhân viên.” Do đó, một trong những giá trị cốt lõi của Du thuyền Đông Dương là kết nối cộng đồng và bảo vệ môi trường thông qua hoạt động du lịch bền vững, thể hiện trách nhiệm, tôn trọng văn hóa địa phương và địa điểm du lịch.

Nhận thấy vai trò và ảnh hưởng của công ty đối với sự phát triển bền vững của du lịch tại Hạ Long, Du thuyền Đông Dương quyết tâm thực hiện và thúc đẩy thực hành xanh, tác động tới khách hàng và đối tác thông qua các hoạt động du lịch.

Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng các hành động:
• Cam kết thực hành bảo vệ môi trường và tăng cường gắn kết cộng đồng
• Đảm bảo các phương tiện sử dụng trong tour không gây ra ô nhiễm cao hơn mức trung bình. Giao thông là một khía cạnh quan trọng của du lịch bền vững, chúng tôi cố gắng hết sức để giảm mức độ ô nhiễm.
• Đảm bảo thông tin liên tục, rõ rang, bảo vệ quyền lợi khách hàng
• Cam kết quản lý bền vững và tuân thủ pháp luật
• Cam kết chính sách xã hội và nhân quyền

Explore
Drag