Skip links

Ngày Quốc tế Không rác thải – Ngày 30 tháng 3

Theo nguồn tin từ UN environment programme , nhân loại ước tính tạo ra khoảng 2,24 tỷ chất thải rắn đô thị hàng năm, trong đó chỉ có 55% chất thải rắn được quản lý trong các cơ sở được kiểm soát. Điều bất ngờ hơn là đến năm 2050, con số này có thể tăng lên 3,88 tỷ tấn mỗi năm. Chính vì lẽ đó, lượng chất thải đã ảnh hưởng đáng kể vào việc phát thải nhà kính trong môi trường đô thị và mất đa dạng sinh học. Không những thế, ước tính có khoảng 931 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm và đến năm 2040 có tới 37 triệu tấn chất thải nhựa dự kiến sẽ đổ vào đại dương hàng năm.

Nhận thấy mối nguy hại trên, hướng tới mục tiêu thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức về các sáng kiến không rác thải, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố ngày 30/03 là Ngày Quốc tế Không tác thải, phong trào sẽ được thế giới hưởng ứng và tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2023.

Để tạo điều kiện mở rộng hưởng ứng và tuân thủ ngày này, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và UN-Habitat sẽ trực tiếp hỗ trợ tất cả các Quốc gia Thành viên, các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc và các bên liên quan được khuyến khích thực hiện các sáng kiến không rác thải ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia.

Cùng chung mục tiêu nâng cao nhận thức về Không rác thải tới cộng đồng, nhận thức được tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy cho giới trẻ, nhất là lứa tuổi học đường, những chủ nhân tương lai của Việt Nam, GreenHub đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động như xây dựng và phát triển chương trình Trường học không rác, chợ không rác, …tổ chức hội thảo, tập huấn truyền thông vể thực hành không rác, dựa trên các số liệu từ chương trình kiểm toán rác thải mà GreenHub đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua. Các hoạt động được GreenHub cùng đối tác tổ chức trải dài tại các tỉnh thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hội An, Phú Yên, Cần Thơ;… góp phần vào việc giảm thiểu ô nhiễm rác thải, bảo tồn tự nhiên và cải thiện sức khỏe con người.

Explore
Drag