Skip links

Năng lượng trong permaculture – Phần 2: Canh tác theo hướng permaculture giảm thiểu biến đổi khí hậu

“Làm thế nào để chuyển hóa 950 triệu đến 1,1 tỷ mẫu đất nông nghiệp đang bị hư hỏng và suy thoái hiện nay thành có thể sử dụng trồng trọt được? Permaculture có thể làm được điều đó.”

Christopher Nesbitt phát biểu tại Hội nghị Nông nghiệp Hữu cơ và Bền vững năm 2018 (MOSES).

Cân bằng năng lượng trong hệ thống

Nông dân và nhà sản xuất hiện nay thường chỉ tập trung vào cải thiện hiệu quả của hệ thống thông qua tạo ra năng suất cao hơn so với năng lượng đầu vào. Hệ thống permaculture, hoạt động với tự nhiên, thay vì chống lại nó đã đáp ứng những mục tiêu này khi hệ thống tự cung cấp cho nhu cầu năng lượng của chính nó.

Điều này giúp năng lượng trong hệ thống permaculture luôn cân bằng và được sử dụng một cách tối ưu, với nguồn năng lượng đầu vào thấp nhất cho hiệu suất cao nhất. Quá trình luân chuyển và tái chu kỳ năng lượng trong hệ thống permaculture là tiền đề cho quá trình phát triển bền vững, mức thất thoát dinh dưỡng trong nông sản cũng ở mức tối thiểu, đảm bảo một cộng đồng luôn được hỗ trợ bởi nền nông nghiệp đa dạng, không bị ảnh hưởng bởi sự phân phối của thị trường.

Canh tác theo hướng permaculture giảm thiểu biến đổi khí hậu

Mất đa dạng sinh học trong canh tác nông nghiệp công nghiệp hóa hiện nay là một vấn đề toàn cầu đáng quan ngại. Bởi lẽ càng ít chủng loại cây được trồng cùng với sự phụ thuộc vào các loại hóa chất, phân bón công nghiệp trong canh tác, hạt giống nhập khẩu đắt đỏ, các loại giống bản địa ngày càng bị mất đi. 

Hiện nay, các trang trại đang sản xuất quá nhiều khí nhà kính, việc kết hợp permaculture trong bất kỳ mô hình nông nghiệp nào cũng có thể làm giảm thiểu biến đổi khí hậu. Thông qua tuần hoàn và lưu giữ năng lượng trong hệ thống, có thể cải thiện hiệu quả và duy trì nguồn tài nguyên hạn chế của các trang trại.

Điểm đặc biệt của permaculture là có thể ứng dụng ở bất kỳ cảnh quan nào, bất kỳ khí hậu nào, ở bất kỳ đâu. Việc tối ưu hóa năng lượng trong hệ thống, phát triển hệ thống mô phỏng tự nhiên, sẽ phần nào giúp việc bảo tồn thiên nhiên bền vững hơn, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Theo dõi chuyên mục Permaculture để tiếp tục cập nhật các thông tin và cách thức áp dụng của hệ thống nông nghiệp này.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.wattagnet.com/articles/33641-how-farming-with-permaculture-can-mitigate-climate-change
  2. https://www.ecowatch.com/soil-carbon-permaculture-climate-change-2646960053.html?rebelltitem=4#rebelltitem4
  3. https://www.permaculture.co.uk/articles/can-permaculture-reverse-climate-change

Explore
Drag