Skip links

KIỂM TOÁN RÁC THẢI CÔNG CỤ QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐẮC LỰC TẠI HẠ LONG – PHẦN 2 – KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

Sau mỗi ngày, lượng rác vô cơ tại 58 hộ gia đình sẽ được tập kết tại địa điểm quy định, nhóm khảo sát cùng các thành viên của Hội Phụ Nữ phường Hồng Gai sẽ thực hiện phân loại chi tiết thành 20 nhóm rác khác nhau.

Cụ thể:

Tại điểm tập kết, nhóm khảo sát và các đại diện hội phụ nữ sẽ tiến hành phân loại chi tiết và cân khối lượng rác của cả 58 hộ dân thu được trong 1 ngày.

Sau 7 ngày tiến hành kiểm toán rác thải, nhóm chuyên gia tham gia khảo sát đã đưa ra được một số kết quả sơ bộ như sau:

Về thành phần rác thải trong tổng khối lượng rác thải sinh hoạt trung bình của một hộ gia đình

Qua đây, chúng ta có thể thấy, chiếm tỉ trọng lớn nhất là rác thải hữu cơ, chiếm đến 64%; rác thải tái chế được chiếm 25%, rác thải từ vường chiếm 2%, và rác thải nguy hại chiếm 1%.

Về thể tích rác thải phát sinh

Rác thải là túi nilon màu, các loại bao bì (một lớp và nhiều lớp), xốp chiếm 2/3 thể tích rác phát sinh trong 1 ngày của 1 hộ gia đình. Trong đó, túi nilon màu chiếm 16%, bao bì nhiều lớp chiếm 21% và bao bì một lớp chiếm 19% trong tổng thể tích các loại rác thải.

Bên cạnh việc kiểm toán về khối lượng và thể tích rác thải, Nhóm khảo sát cũng đã tiến hành kiểm toán bao bì /thương hiệu trong rác thải sinh hoạt. Số bao bì kiểm toán được lên đến 1200, trong đó những bao bì với thương hiệu chủ yếu mà người dân dùng, đó là: 

Chiều ngày 21 tháng 6, sau 7 ngày kiểm toán, Nhóm khảo sát đã tổ chức buổi báo cáo nhanh kết quả kiểm toán rác thải tại phường Hồng Gai và qua đó đưa ra những kiến nghị tới các bên liên quan, động viên các thành viên của Hội phụ nữ phường tiếp tục thực hiện những hoạt động này để tiến tới một khu vực kiểu mẫu trong việc thu gom, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường.

Explore
Drag