Skip links

Kêu gọi Đơn vị đồng tổ chức cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng Kinh doanh Giảm rác nhựa

Thông tin chi tiết: https://bit.ly/Call-for-Applications

Hạn nộp hồ sơ: 17/06/2022

Từ tháng 06 – 08/2022, trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP), cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng Kinh doanh Giảm rác nhựa sẽ bắt đầu triển khai. Các đề xuất được yêu cầu thực hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Phú Yên. Để thực hiện tốt cuộc thi này, GreenHub kêu gọi các đơn vị nộp đề xuất.

CÔNG VIỆC DỰ KIẾN CỦA CÁC ĐỐI TÁC TỔ CHỨC

  • Lập kế hoạch và tổ chức cuộc thi.
  • Hỗ trợ kỹ thuật cho các cá nhân, nhóm được trao giải để vận hành các khoản tài trợ nhỏ và huy động các sáng kiến trong cộng đồng nhằm giảm rác nhựa.
  • Vận động các sáng kiến, ý tưởng về giảm rác nhựa, thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần, ứng dụng điểm đến xanh, các mô hình về tác động của rác nhựa đối với sức khỏe, v.v.
  • Đồng hành với các đội thi sau khi cuộc thi kết thúc.

ĐỐI TƯỢNG CHÚNG TÔI HƯỚNG ĐẾN

Những cá nhân, đơn vị có ý tưởng về giảm nhựa đã được triển khai và đang cần hỗ trợ để tiếp tục thực hiện hoặc phát triển hơn nữa, ưu tiên các ý tưởng kinh doanh.

Bản ứng tuyển xin vui lòng bao gồm:

  • Kế hoạch hành động & phương pháp thực hiện (nêu rõ các hoạt động & thời gian thực hiện của từng hoạt động / gói hoạt động).
  • Ngân sách đề xuất chi tiết (bao gồm tài trợ cho cơ sở vật chất cần thiết, chi phí nhân sự và thuế)
  • Thông tin nhân sự & hồ sơ năng lực của các thành viên chủ chốt thực hiện (mỗi hồ sơ không quá 4 trang và được đính kèm trong phụ lục).

Hồ sơ nộp về:

  • Email: nhi.phamphuong@greenhub.org.vn
  • Tiêu đề mail: “LSPP_Apply for the co-organizer of the plastic reduction initiative contest”
  • Hạn nộp hồ sơ: 17/06/2022

Explore
Drag