Skip links

Hội thảo “Zero Waste School – Learn our Way out of Waste”

Học sinh và nhân viên trường chưa có ý thức phân loại và giảm thiểu rác thải nhựa có phải là nguyên nhân dẫn tới việc không có sự phân loại rác triệt để/ rác tại trường chưa được phân loại hiệu quả?

Học sinh sử dụng nhiều sản phẩm bằng nhựa dùng một lần có phải vấn đề tại các trường học hiện nay?

Trong hình tháp quản lý rác thải, hình chóp cuối cùng của tháp, nếu không chấp thuận việc đốt thì sẽ làm gì với lượng tác thải ở chóp đó? 

Và rất nhiều câu hỏi khác liên quan đến mô hình Zero Waste School trong chương trình Hội thảo trực tuyến: 𝐙𝐞𝐫𝐨 𝐖𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 – 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐖𝐚𝐲 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐖𝐚𝐬𝐭𝐞, tạm dịch: Trường học không rác – Học cách loại bỏ chất thải.

Chia sẻ tại buổi hội thảo là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản l‎ý rác thải, truyền thông thay đổi hành vi hướng tới phân loại rác và giảm thiểu rác tại nguồn, từ đó giảm thiểu lượng rác ra bãi chôn lấp hoặc đốt.

Theo như chia sẻ từ bà Nguyễn Thúy Nga – Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu Xây dựng năng lực thích ứng (CAB) về truyền thông thay đổi hành vi tại các trường học, phương pháp tiếp cận là rất quan trọng. Học sinh rất quan tâm đến vấn đề nguồn gốc của nhựa và con đường vận chuyển nhựa từ môi trường thông qua thức ăn và vào đến cơ thể người, cũng như việc nhựa có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con người.

Cũng tại hội thảo, khán giả cũng được lắng nghe rất nhiều sáng kiến từ các trường Đại học danh tiếng như RMIT (𝐁𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮̀𝐲) với Zero Waste Campus , Đại học kinh tế TP. HCM (𝐁𝐚̀ 𝐋𝐞̂ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐀𝐧) với Zero Waste Station và trường Genesis Hà Nội (𝐁𝐚̀ Đ𝐚̀𝐨 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐲𝐞̂𝐧) – trường học Việt Nam đầu tiên có mặt trong danh sách The Center for Green School, trong quá trình tiếp cận và thay đổi lối sống xanh của học sinh và sinh viên Việt Nam.

Bên cạnh đó không thể thiếu cánh tay đắc lực của những đơn vị nghiên cứu trong công tác kiểm toán rác thải, theo bà Trần Thị Hoa – Giám đốc Greenhub chia sẻ: Những hoạt động kiểm toán rác thải ban đầu chỉ có thể hiểu chúng ta sẽ nhìn ra lượng rác thải nhựa thôi đúng không ạ? Nhưng thật bất ngờ chính hoạt động kiểm toán đó đã phần nào thức tỉnh người dân/giáo viên/học sinh về lượng rác nhựa khổng lồ mà chính trường học/địa phương đó thải ra hằng ngày.

Host Phạm Phương Thảo
Bà Trần Thị Hoa – Giám đốc Greenhub trình bày về các ý tưởng và sự hỗ trợ của Greenhub trong ZHUB
Bà Nguyễn Thúy Nga chia sẻ về quá trình truyền thông thay đổi hành vi tại các trường học.
Bà Nguyễn Thị Xuân Thùy chia sẻ về những hoạt động của RMIT trong nỗ lực giảm thiểu RTN ra ngoài môi trường.
Bà Lê Thị Hạnh An – Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh chia sẻ về mô hình Zero Waste Station.
Bà Đào Thị Hồng Quyên chia sẻ về các nỗ lực truyền cảm hứng của trường Genesis cho học sinh và phụ huynh để thực hành lối sống xanh.
Explore
Drag