Skip links

Hội thảo Thúc đẩy các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, giảm đồ nhựa dùng một lần tại Phú Yên

Hội thảo hướng tới quy trình thảo luận chung nhằm tìm giải pháp cho nhựa sử dụng một lần ở Phú Yên, hỗ trợ các nỗ lực của tỉnh trong việc loại bỏ dần nhựa sử dụng một lần, nhờ các chính sách thuận lợi (quy định, thông tin, ưu đãi, phí và thuế, v.v.) và các giải pháp thiết thực và khả thi về mặt kinh tế.

Mục tiêu:

  • Xác định các vấn đề thách thức liên quan đến việc sử dụng và giảm nhựa sử dụng một lần.
  • Kêu gọi sự hợp tác giữa các bên liên quan tham gia giảm nhựa sử dụng một lần

Thảo luận về các giải pháp khả thi (sản phẩm thay thế, dịch vụ, chiến dịch truyền thông,…)

  • Xác định các bên liên quan phù hợp để tham gia giải quyết các thách thức quan trọng đã được xác định và phát triển các giải pháp

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia thuộc các Sở, Ban ngành, Hội đoàn thể địa phương cùng đông đảo tiểu thương kinh doanh tại khu vực chợ dân sinh, các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh nước uống và các bạn học sinh trường học không rác. Sự góp mặt của các khách mời đóng góp cho sự thành công của Hội thảo với đa dạng các giải pháp đổi mới, sáng tạo giảm thiểu rác nhựa, đồ nhựa dùng một lần trong phát triển du lịch xanh và cộng đồng dân cư.

Explore
Drag