Skip links

Hội thảo Khởi động và Tham vấn Lộ trình Dự án Hỗ trợ Tăng tốc Phát triển Kinh tế – Xã hội và Giảm nghèo Đa chiều Giai đoạn 2020 – 2025

Với mục tiêu đẩy nhanh phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo đa chiều và đạt các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) ở các vùng và nhóm DTTS, thông qua tạo dựng một hệ sinh thái thúc đẩy các bên ở tất cả các cấp xác định, thử nghiệm các giải pháp sáng tạo, đột phá và tích hợp trong thực hiện, ngày 26/4 vừa qua, tại Thành phố Lào Cai, Hội thảo Khởi động và Tham vấn Lộ trình Dự án Hỗ trợ Tăng tốc Phát triển Kinh tế – Xã hội và Giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2020 – 2025 diễn ra với sự tham gia của đại diện các đơn vị địa phương liên quan. 

Hội thảo đã giới thiệu những phương pháp tiếp cận sáng tạo trong phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS tại Việt Nam như Phương pháp tiếp cận 4M (Meet – Match – Mentor – Move), Phòng thí nghiệm thể chế (AL), Quản trị tiên lượng, thích ứng và linh hoạt (AAA) và Chu trình học hỏi tích cực (ALL).  Đồng thời, dự án cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng theo chiều rộng (tăng quy mô, đổi mới công nghệ, ứng dụng 4.0) và theo chiều sâu (nâng cao chất lượng sản phẩm đi cùng nâng cao giá trị thương hiệu).

Anh Đoàn Hữu Minh (UNDP) chia sẻ về các hướng tiếp cận của dự án

Kết thúc hội thảo tham vấn, dự án đã lựa chọn địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để tiến hành khảo sát, đồng thời xác định cần dựa trên nhu cầu của đơn vị (tổ, nhóm, HTX,…), thế mạnh của địa phương trong phát triển các ngành hàng để lựa chọn hướng tiếp cận và các đơn vị phù hợp với lộ trình của dự án.

Chị Nguyễn Thị Thanh Vân (GreenHub) tham vấn lộ trình thực hiện dự án

Cùng dõi theo những bước đi tiếp theo trên hành trình hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho các nhóm DTTS tại Lào Cai với GreenHub nhé!

Explore
Drag