Skip links

GreenHub tuyển dụng Trợ lý Dự án và Trợ lý Hành chính – Tài chính Dự án

GreenHub chúng mình đang tìm kiếm ứng viên phù hợp dành cho vị trí Trợ lý dự án Local Solutions for Plastic Pollution (LSPP) và Trợ lý Hành chính – Tài chính dự án LSPP. Các bạn có khả năng, sự đam mê và yêu thích công việc về môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa thì hãy mau chóng gửi CV về cho chúng mình nhé!

Bạn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường tổ chức phi chính phủ năng động, làm việc với các đối tác quốc tế và học hỏi thêm nhiều kỹ năng, bên cạnh đó còn có cơ hội tập huấn tại các quốc gia trong mạng lưới về vấn đề môi trường, ô nhiễm rác thải nhựa đặc biêt là trong dự án “Giảm thiểu ô nhiễm Nhựa với các giải pháp địa phương” (Local Solutions for Plastic Pollution) do USAID tài trợ.

T.O.R chi tiết Trợ lý dự án LSPP: http://bit.ly/GH_PA_LSPP

T.O.R chi tiết Trợ lý Hành chính – Tài chính dự án LSPP: http://bit.ly/GH_PAA_LSPP

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tới email admin@greenhub.org.vn và chi.ta@greenhub.org.vn với tiêu đề

LSPP_Project Assistant _tên đầy đủ của bạn

LSPP_ Tro ly Hanh Chinh-Tai chinh_tên đầy đủ của bạn

⏰Thời hạn: hết ngày 31/01/2021;

Không liên hệ qua điện thoại. Chỉ những ứng viên được lựa chọn cho phỏng vấn sẽ được liên hệ.

Explore
Drag