Skip links

GreenHub: Tư vấn xây dựng và vận hành Hợp tác xã Nông dược Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2016, bà Trần Thị Hoa- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) cùng các chuyên gia thuộc Dự án hỗ trợ giảm nghèo- PRPP (do UNDP và Irish Aid tài trợ) và PGS Trần Văn Ơn (Trưởng Bộ môn Thực vật – Đại học Dược Hà Nội), đã hỗ trợ Nhóm “Trồng trên gấc dưới gừng”, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa trong việc phát triển sản phẩm và ổn định tổ chức.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub), bà Trần Thị Hoa, cùng bà Trương Thị Thủy -Giám đốc HTX Nông dược Bá Thước, tại vườn Gấc -Gừng, Bá Thước, Thanh Hóa.

Ngày 8/10/2016, buổi họp Ban vận động thành lập Hợp tác xãđã được tổ chức.Nhóm tư vấn cung cấp thông tin cho các thành viên về mô hình hợp tác xã theo luật Hợp tác xã mới (năm 2012), đồng thời tư vấn tập trungsản xuất và tạo thêm sản phẩm là màng gấc đông lạnh (ngoài sản phẩm đã có là quả gấc tươi và màng gấc khô).

Ngày 16/11/2016, sau khi được sự thống nhất của các thành viên, Đại hội thành lập Hợp tác xã đã diễn ra theo kế hoạch. Nhóm tư vấn đã hỗ trợ xây dựng bản thảo kế hoạch kinh doanh cùng các thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập Hợp tác xã. Ngày 7/12/2016, Hợp tác xã Nông dược Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa được cấp giấy phép đăng ký hoạt động. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnhđã chủ động đăng ký làm thành viên của Hợp tác xã, cũng như tìm cơ hội hợp tác sản xuất và phân phối sản phẩm. GreenHub tiếp tục đồng hành cùng Hợp tác xã Nông dược Bá Thước trong quá trình vận hành tổ chức và phát triển sản xuất trong thời gian tới.

Explore
Drag