Skip links

GreenHub: Trở thành thành viên chính thức của “Climate Action Network South East Asia (CANSEA)”

Chị Trần Thị Hoa – Giám đốc GreenHub chụp ảnh cùng các chuyên gia CANSEA tại cuộc họp ngày 30/9/2017 tại Manila

Năm 2017, GreenHub chính thức trở thành thành viên và tham gia nhóm truyền thông của CLIMATE ACTION NETWORK South East Asia (CANSEA)

Giới thiệu về Climate Action Network South East Asia (CANSEA)
CANSEA là một trong tám mạng lưới khu vực của Mạng lưới CAN toàn cầu, một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 1989 trong cuộc chạy đua đến Hội nghị Khí hậu Thế giới lần thứ hai năm 1990
Mục đích
CANSEA được thiết kế để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công việc vận động hành lang thông qua các chính sách bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu từ cấp địa phương, cấp quốc gia với các chính phủ các nước và trên bình diện quốc tế CANSEA kết hợp với các tổ chức thuộc mạng lưới CAN ở các khu vực khác trên thế giới mang theo những sự lo lắng và mối quan tâm của người dân các nước đang phát triển Châu Á đối với các cuộc vận động hành lang, các cuộc đàm phán trước thềm các hội Hội nghị về Các Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP)

Tầm nhìn
CANSEA hình thành một xã hội toàn cầu về sự thống nhất và hợp tác trong đó phát triển bền vững được theo đuổi song song với công bằng xã hội và công lý về khí hậu và các nền kinh tế quốc gia được đặc trưng bởi lối sống thân thiện với khí hậu và các mô hình tiêu dùng nhằm bảo đảm sự thịnh vượng của cả hiện tại và các thế hệ tương lai.

SỨ MỆNH
CANSEA sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác trong khu vực Đông Nam Á cho việc lồng ghép và tích hợp biến đổi khí hậu vào các quá trình phát triển đất nước thông qua tuyên truyền và nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực, mạng, và các đối tác đối với việc thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, công bằng khí hậu và phát triển bền vững
Mục Tiêu

 1. 1. Tăng cường khả năng của các nhóm quốc gia để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu thông qua các chiến dịch truyền thông, đào tạo và thông tin.
 2. 2. Để duy trì các nỗ lực của khu vực và quốc gia bằng cách trao đổi và cung cấp thông tin
 3. 3. Mở rộng mạng lưới để bao gồm các NGO khác từ Đông Nam Á

Mục tiêu cụ thể
Để theo đuổi tầm nhìn và sứ mệnh của mình, CANSEA có các mục tiêu sau:

 1. Tăng cường năng lực của các quốc gia CANSEA để thúc đẩy công tác biến đổi khí hậu ở các quốc gia của họ và có ảnh hưởng tích cực đến các chính sách và vị trí của chính phủ liên quan đến biến đổi khí hậu.
  2. Góp phần phát triển vị thế khu vực mạnh và hợp tác về biến đổi khí hậu thông qua các tổ chức liên chính phủ khu vực có liên quan như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các tổ chức đa phương trong khu vực Đông Nam Á.
  3. Tạo điều kiện chia sẻ thông tin, trao đổi kiến ​​thức và nâng cao năng lực giữa các thành viên và các bên liên quan khác.
  4. Là một tiếng nói hiệu quả của Đông Nam Á trong việc xây dựng các vị trí Quốc tế về Mạng lưới Hành động Khí hậu (CAN) trong khuôn khổ các cuộc đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu.
  5. Huy động các nguồn lực cần thiết để giúp các quốc gia trong công việc của họ.

Thông tin chi tiết xem tại :http://cansea.net/about-cansea/

Explore
Drag