Skip links

Greenhub: Thí điểm phương pháp giám sát rác thải biển và ô nhiễm nhựa vùng ven biển hỗ trợ công tác quản lý rác thải biển tại Việt Nam

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh (GreenHub) và Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hải Phòng, Viện nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường biển(IMER) tổ chức chương trình thí điểm phương pháp giám sát rác thải biển. Nội dung chủ yếu của chương trình là tập huấn về lý thuyết và thử nghiệm phương pháp giám sát rác thải biển tại 02 bãi biển Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và rút kinh nghiệm cho việc triển khai chính thức tại hơn 20 điểm trên toàn vùng bờ Việt Nam vào tháng 6/2019.

Chương trình tập huấn về lý thuyết và thử nghiệm phương pháp giám sát rác thải biển tại 02 bãi biển Đồ Sơn

Chương trình sẽ cung cấp tổng quan về hiện trạng ô nhiễm rác thải biển và rác thải nhựa tại Việt Nam; lý thuyết  về phương pháp khảo sát và giám sát rác thải biển, hướng dẫn thực hành phân loại các loại rác thải biển, rác nhựa; hướng dẫn cách xác định mắt cắt và điền thông tin sử dụng Google Earth và GPS qua điện thoại sẽ được trình bày. Bên cạnh đó, hoạt động khảo sát thực tế với các quy tắc an toàn trong quá trình tiến hành khảo sát cũng sẽ được giới thiệu.

Với mục tiêu xây dựng được một phương pháp chung, có thể áp dụng cho tất cả các địa điểm tại vùng bờ biển Việt Nam, IUCN Việt Nam đồng hành với tổ chức GreenHub trong xây dựng tài liệu “Phương pháp giám sát rác thải biển và ô nhiễm nhựa vùng ven biển”, dựa trên hướng dẫn của Cơ quan khí quyển đại dương Hoa Kì (NOAA) và Chương trình Liên hiệp Quốc về Môi trường (UNEP), được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Đại diện tham gia chương trình bao gồm Trung Tâm hỗ Trợ Phát triển Xanh (GreenHub); Tổ chức bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Sở TNMT thành phố Hải Phòng, Viện nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường biển – IMER, và 40 sinh viên và giảng viên từ Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội.

Các bạn sinh viên tham gia thực nghiệm giám sát rác thải biển dưới sự hướng dẫn của cán bộ GreenHub & IUCN

Đây là hoạt đông nằm trong khuôn khổ dự án Rác thải nhựa và Cộng đồng ven biển (MarPlasticcs) do IUCN thực hiện với nguồn vốn tài chính của Cơ quan Phát triển quốc tế Thụy điển (Sida) và dự án Vịnh Xanh (GreenBays) do GreenHub thực hiện với nguồn vốn tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Explore
Drag