Skip links

GreenHub tham gia tập huấn ToT về giám sát và đánh giá rác thải biển tại Phuket, Thái Lan

Tiếp nối hội thảo tại Indonesia, GreenHub tiếp tục nâng cao năng lực tại nước ngoài khi vinh dự tham gia khóa “Tập huấn TOT về giám sát và đánh giá rác thải nhựa biển và vi nhựa” từ ngày 25/07 – 30/07. Chương trình được tổ chức bởi Cơ quan điều phối các vùng biển Đông Á (COBSEA) và Tổ chức nghiên cứu khoa học & công nghiệp của khối thịnh vượng chung (CSIRO), với sự hỗ trợ của Cục Tài nguyên Biển và Vùng ven biển (DMCR), tại Trung tâm Sinh học Biển Phuket.

Tại đây, GreenHub cũng đã có cơ hội học hỏi thông qua những buổi chia sẻ và quan trọng hơn cả là những buổi thực địa nghiên cứu tại Phuket.

Chương trình tập huấn nhằm giúp người tham gia có thể áp dụng các phương pháp đánh giá về sự phân bổ và phong phú của rác nhựa, từ đó hỗ trợ cho các chương trình tại đất nước mình cùng nhiều những nội dung đào tạo mới mẻ:

  • Cách thiết lập một chương trình giám sát và đánh giá sự phân bổ của các loại rác nhựa
  • Phân biệt giữa các loại giám sát khác nhau
  • Xác định các cách tiếp cận giám sát phù hợp
  • Xác định cách tiếp cận cần thiết để chọn các địa điểm thích hợp cho quá trình nghiên cứu
  • Cách sử dụng dữ liệu để vận động chính sách

Explore
Drag