Skip links

GreenHub tham gia Hội thảo thúc đẩy Bình đẳng giới trong bảo vệ môi trường

Ngày 15/09 vừa qua, Hội thảo thúc đẩy bình đẳng giới trong Bảo vệ môi trường được tổ chức nhằm thể hiện vai trò của phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường cũng như thảo luận về Luật pháp chính sách về vấn đề này.

Tại Hội thảo đã có sự xuất hiện của chị Nguyễn Thị Thu Trang – Phó Giám đốc GreenHub với bài tham luận về Phụ nữ tiên phong trong giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, thể hiện sự vào cuộc của phụ nữ trong vấn đề môi trường. Bài tham luận đã đưa ra hai mô hình có sự tham gia của phụ nữ tại hai địa bàn là Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và Đà Nẵng, được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP). Qua mô hình, họ được tham gia vào quá trình sống xanh, tập huấn kiến thức về nhựa và sức khoẻ, tiến hành phân loại, thu gom rác thải nhựa và biến rác thải thành những vật dụng hữu ích.

Sự thành công của hai mô hình có nhiều yếu tố, tuy nhiên trong đó đặc biệt nhất là sự lãnh đạo cộng đồng và tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ và sự tham gia sát sao của Hội Liên hiệp Phụ nữ và nam giới trong các mô hình, sáng kiến.

️Tại buổi hội thảo, GreenHub cũng đề xuất một số các khuyến nghị nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong Bảo vệ môi trường bao gồm thúc đẩy kinh nghiệm giữa các Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tạo cơ hội sinh kế gắn với bảo vệ môi trường, Thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia của hai giới trong vấn đề quản lý chất thải rắn, giảm thiểu rác thải nhựa; Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức có cùng mục tiêu triển khai dự án bền vững và hiệu quả.

Explore
Drag