Skip links

GreenHub: Diễn đàn Bền vững Việt Nam 2019

Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam do Hiệp hội nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam và Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức (lần thứ 2) vào ngày 17-18/1/2019 tại Hà Nội, với sự tham gia của các nhà khoa học, doanh nghiệp và lãnh đạo đến từ nhiều nước trên thế giới. Trong khuôn khổ của Diễn đàn, Giám đốc GreenHub – bà Trần Thị Hoa được mời là diễn giả trong Tọa đàm có chủ đề “Thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu – Chia sẻ các thực hành tốt và thúc đẩy hợp tác trong khu vực” Bà Hoa đã có bài trình bày về “Hiện trạng về rác thải nhựa trên biển tại Việt Nam”, tập trung vào các nội dung sau:

  1. Vấn đề rác nhựa trên biển tại Việt Nam: số liệu rác thải biển GreenHub thu được và tổng hợp từ tổ chức Ocean Conservancy trong giai đoạn năm 2000 đến năm 2017, trong đó rác xốp chiếm 29% và túi nilon chiếm 27% của tổng rác thu được.
  2. Số liệu về rác thải sau 4 sự kiện làm sạch bờ biển (từ năm 2016 đến 2018) do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cùng GreenHub và các đối tác thực hiện tại vịnh Hạ Long, trong đó rác xốp chiếm hơn 50% của tổng rác thu được. Số liệu rác xốp thu được năm 2016 đã được báo cáo đến UBND thành phố Hạ Long và ngay lập tức chính quyền Hạ Long ban hành Quyết định hạn chế tiến đến cấm sử dụng phao xốp tại các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên vịnh Hạ Long. Năm 2017, Quyết định này có hiệu lực trên toàn địa bàn của tỉnh Quảng Ninh, do UBND tỉnh ban hành.
  3. GreenHub tham gia một nghiên cứu toàn cầu về Khảo sát rác thải biển do CSIRO (Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp khối Thịnh Vượng Chung – Úc) điều phối. Dự kiến trong năm 2019, GreenHub sẽ công bố Báo cáo khảo sát nhanh rác thải biển Việt Nam.

Trong buổi Tọa đàm, các đại biểu tham gia hội thảo đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề quản lý rác thải nhựa cũng như các sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trả lời một câu hỏi của một doanh nghiệp, bà Trần Thị Hoa cho biết GreenHub sẵn sàng phối hợp với các doanh nghiệp tái chế, thúc đẩy các sáng kiến về tái chế rác nhựa. Tuy nhiên, bà Hoa cũng nhấn mạnh thông điệp là GreenHub ưu tiên trong quản lý rác thải nhựa đó là thực hiện 5Rs (Từ chối sử dụng, Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế, Ủ rác hữu cơ), trong đó thúc đẩy hành vi tiêu dùng Từ chối các sản phẩm nhựa dùng MỘT lần, sau đó mới đến các sáng kiến về tái chế và tái sử dụng.

Giám đốc GreenHub: Bà Trần Thị Hoa chia sẻ về tình trạng ô nhiễm nhựa biển

Trong hoạt động ứng phó với Biến đổi khí hậu cần phải có sự hợp tác của các bên. GreenHub đã tham gia vào các mạng lưới, liên minh trong quản lý chất thải và ứng phó với Biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trong khu vực. Các sáng kiến về Biến đổi khí hậu cũng như các Phương pháp/Công cụ của Quốc tế muốn áp dụng tại Việt Nam phải xem xét để điều chỉnh để phù hợp với điều kiện địa phương.

Với sự tham gia của nhiều diễn giải là các lãnh đạo, các nhà khoa học và chuyên gia toàn cầu, các nội dung trình bày cung cấp nhiều kinh nghiệm, sáng kiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và cách mạng tri thức. Các kinh nghiệm và sáng kiến này sẽ đóng góp trong tiến trình xây dựng Việt Nam phát triển bền vững.

Explore
Drag