Skip links

Giáo Dục Môi Trường Từ Kiểm Toán Rác Thải: Những Dấu Hiệu Đáng Mừng Tại Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Phú Yên

Chương trình kiểm toán rác thải trường học không chỉ đặt mục tiêu thu thập số liệu khoa học mà còn giáo dục học sinh nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, các em học sinh được trực tiếp kiểm toán rác thải và xây dựng mô hình ủ phân compost.

Để có cái nhìn chân thực nhất, các em học sinh đã trực tiếp tiến hành kiểm toán rác thải của trường học, nơi các em học tập và sinh hoạt hằng ngày. Thông qua đó, các em không chỉ  hiểu và thực hành phương pháp phân loại và kiểm toán, mà còn thấy được những con số thực tế về lượng rác do chính bản thân các em và các bạn học sinh đồng trang lứa đang ngày ngày thải ra môi trường. 

Ngay sau những ngày đầu thực hành kiểm toán, các em học sinh đã phần nào nhận thức được sức ép không hề nhỏ mà các em đang vô tình bắt môi trường phải gánh chịu. Những hành động nhỏ bé như không dùng đồ nhựa một lần hay phân loại rác ngay từ nguồn đã được các em học sinh ngay lập tức thực hiện khiến lượng rác thải tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Phú Yên đã giảm đáng kể từng ngày, một dấu hiệu đáng mừng từ thế hệ trẻ của vùng đất “hoa vàng cỏ xanh”. 

Số liệu sơ bộ kiểm toác rác thải tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Phú Yên

Thực hành phân loại rác thải, xây dựng mô hình ủ phân hữu cơ và thu gom rác tái chế tại trường học là những nỗ lực đầu tiên nhằm giảm thiểu rác thải của toàn trường. Bên cạnh đó, sự ra đời của Câu lạc bộ Môi trường và việc đưa hoạt động ủ phân compost vào chương trình môn học Công nghệ lớp 10 của trường càng cho thấy quyết tâm duy trì hoạt động ủ phân nhằm xử lý toàn bộ rác thải hữu cơ của thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú tỉnh Phú Yên.

Những kết quả đáng mừng từ trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Phú Yên
Explore
Drag