Skip links

E-motion – EP 7 – Hành tinh sạch, đại dương xanh

Ngày Môi trường Thế giới được tổ chức vào ngày 5/6 vừa qua với chủ đề “Chỉ một Trái đất”, nhấn mạnh vào việc hành tinh này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, nơi có nguồn tài nguyên hữu hạn mà chúng ta cần bảo vệ.

Tuy vậy, đại dương, một thành tố chiếm phần lớn bề mặt và sinh quyển của Trái Đất, đang đối mặt với những hệ quả ô nhiễm nghiêm trọng. Ngày Đại dương Thế giới ngày 8/6 với chủ đề “Hồi sinh: Cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái.

Số thứ 7 của E-motion sẽ tìm hiểu về câu chuyện đằng sau chủ đề của 2 ngày lễ lớn về môi trường này và những nỗ lực của nhân loại trên hành trình bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.

Explore
Drag