Skip links

E-motion – EP 6 – Làm việc ở NGO về môi trường là làm gì?

Trong một thập kỷ qua, thuật ngữ về tổ chức phi chính phủ (NGO) dần xuất hiện nhiều hơn trong đời sống chúng ta. Cùng với sự quan tâm về các vấn đề xã hội ngày càng tăng, những tổ chức thúc đẩy phát triển bền vững cũng nhận được nhiều chú ý từ công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Số thứ 6 của E-motion mang đến một cái nhìn tổng quát về công việc tại các tổ chức phi chính phủ (NGO) về môi trường, cũng như chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của các nhân sự trong GreenHub dành cho những bạn trẻ có mong muốn phát triển trong khối phi chính phủ, phi lợi nhuận.

Explore
Drag