Skip links

Dự án LSPP đã cùng các em nhỏ ở khoá tu chùa Đình Quán tìm hiểu về nhựa như thế nào?

Trẻ em chính là những rường cột tạo nên tương lai của đất nước. Vì vậy, việc giúp các em nhỏ tìm hiểu về các loại nhựa, dùng nhựa đúng cách cũng chính là cách chúng ta chuẩn bị cho một tương lai không còn nhựa một lần, một tương lai xanh hơn và đẹp hơn.

Ngày 24/6 vừa qua tại chùa Đình Quán thuộc quận Bắc Từ Liêm – một trong những địa bàn của dự án, các em nhỏ đã có buổi học về nhựa và rác thải nhựa vô cùng thú vị. Làm sao để truyền tải đến các em một cách dễ hiểu nhất, vậy thì hãy khám phá cách làm của dự án LSPP ngay dưới đây nhé!

Từ những câu hỏi trắc nghiệm về môi trường, các em sẽ làm hành động để chọn đáp án đúng.

Dự án đã giảng giải cho các em về các loại nhựa, nhựa nào an toàn, nhựa nào không an toàn, nhựa nào dùng được với thực phẩm, hoặc dùng được nhiều lần một cách dễ hiểu.

Để trực quan hơn, dự án đã chuẩn bị bộ đồ vật 7 loại nhựa để các em có thể phân biệt và hiểu một cách dễ nhất.

Các em được tự do nêu suy nghĩ của mình về những hành động bảo vệ môi trường.


Explore
Drag