Điều đặc biệt sau một tháng tổ chức cuộc thi “Phát động phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay giảm rác thải nhựa”

Vào đầu tháng 3, GreenHub cùng Hội Phụ nữ quận Bắc Từ Liêm đã phát động cuộc thi “Phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay giảm rác thải nhựa. Hưởng ứng cuộc thi và bắt đầu thực hiện từ cuối tháng 3, trong hơn một tháng qua, rất nhiều hội viện hội phụ nữ trong các phường của quận đã chung tay thu gom, phân loại rác thải và tái chế rác thải nhựa.

Cùng GreenHub khám phá xem kết quả họ đạt được là gì nhé.


Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) được tài trợ bởi USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” thực hiện bởi GreenHub cùng 03 đối tác (ISPONRE, HUPH-VOHUN, GIMASYS).