Skip links

Chính thức “Mở lớp” Plastic Classifight: Phân loại rác thải nhựa

Bạn có biết hiện nay có bao nhiêu loại nhựa?

Bạn có nghĩ rằng tất cả loại nhựa đều có hại?

Hay, bình thường bạn có thói quen phân loại rác thải nhựa không?

Hôm nay, chúng mình chính thức “mở lớp” Plastic Classifight để giúp bạn trả lời các câu hỏi trên. Lớp học sẽ diễn ra thường xuyên trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của Greenhub, đặc biệt là Instagram @greenhubvn để có thể liên tục đưa những thông tin giá trị một cách gần gũi đến mọi người về vấn đề “Nhựa và phân loại rác thải nhựa”.

Hơn cả việc cung cấp những kiến thức về các loại nhựa, chúng mình mong muốn đem lại những góc nhìn trực quan và hành động cụ thể thông qua những bài giảng và hoạt động ngoại khóa sắp tới của lớp học.

Hãy cập nhật các thông tin thú vị tiếp theo trên @greenhubvn và cùng trở thành một học sinh gương mẫu trong lớp học Plastic Classifight của chúng mình nhé!

—————————

Chiến dịch phân loại nhựa, hành động vì một lối sống bền vững – PLASTIC CLASSIFIGHT là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (Local Solutions for Plastic Pollution – LSPP) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” thực hiện bởi GreenHub cùng các đối tác. Chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong việc sử dụng cũng như thói quen phân loại rác thải nhựa, tái sử dụng nhựa cho lối sống xanh và sự thay đổi bền vững vì môi trường.

Explore
Drag