Skip links

CHẾ PHẨM SINH HỌC TỪ RÁC HỮU CƠ – ĐÓN NHẬN CỦA PHỤ NỮ VÀ THANH NIÊN TỈNH PHÚ YÊN

Ngày 5/9/2019, được sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên và sự phối hợp của Sở Tài Nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Phú Yên, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh đã triển khai tập huấn phương pháp kiểm toán rác thải, phương pháp làm chế phẩm sinh học và phân compost từ rác thải hữu cơ tại tỉnh Phú Yên cho các đơn vị tích cực tham gia bao gồm: cán bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở TNMT tỉnh Phú Yên, 24 cán bộ Hội phụ nữ của 9 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Phú Yên; đoàn viên, thanh niên của tỉnh Đoàn Phú Yên, các em học sinh, các thầy cô giáo của trường phổ thông Duy Tân và Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên và cán bộ công ty Đô thị Môi trường (URENCO).

C:\Users\Administrator\Desktop\70341384_1339164669567976_6183201203275431936_o.jpg
Tập huấn phương pháp kiểm toán rác thải, làm chế phẩm sinh học và phân compost tại tỉnh Phú Yên

Thông qua buổi tập huấn, GreenHub đã cung cấp một công cụ nghiên cứu rác thải nhằm hỗ trợ cung cấp dữ liệu cho công tác quản lý rác thải tại địa phương. Bên cạnh đó, các chị em phụ nữ, các bạn thanh niên đã có cơ hội tiếp cận phương pháp chế biến rác thải hữu cơ thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường và tiện dụng trong sinh hoạt gia đình.

C:\Users\Administrator\Desktop\70787720_1339164252901351_6637451929641287680_o.jpg
Bà Lê Đào An Xuân – Phó Giám Đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Yên chia sẻ với lớp tập huấn về kinh nghiệm thực tế làm và sử dụng chế phẩm sinh học tận dụng từ rác thải thực vật tại gia đình.

Ngoài ra, cùng với chủ trương hỗ trợ của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Yên, các phương pháp tận dụng rác thải hữu cơ trong sinh hoạt hàng ngày chế biến thành chế phẩm sinh học, phân compost cũng là một trong những giải pháp tạo sinh kế từ rác thải cho các chị em, thanh niên nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện hơn trong cuộc sống.

Explore
Drag