Gender&Plastic-VN

7 Tháng Ba, 2022

Kế hoạch chính thức về người thu gom rác không chính thức

Được sự ủng hộ và tiếp nhận triển khai dự án “Phụ nữ Giảm rác nhựa” của UBND tỉnh Phú Yên. Trung tâm Hỗ trợ Phát […]
4 Tháng Ba, 2022

Dự án Phụ nữ giảm rác nhựa

Thời hạn: 1 năm (1/10/2021 – 1/10/2022) Nhà tài trợ: The Incubation Network (TIN) Tổ chức Điều phối: Second Muse Đối tác triển khai tại địa […]