News

23 August, 2021

Reducing plastic waste: Need or not?

If it was 10 years ago, surely few of us would have thought about reducing plastic or not using plastic bags, or a life without waste. […]
23 August, 2021

Do we really understand plastic waste?

“It is not good to use plastic bags a lot”, “Need to protect the environment”, … such sayings and thoughts are not strange to anyone. But, […]
23 August, 2021

Business training for Ha Long Women’s Union

The “circular economy” is currently considered a preeminent economic model, associated with the goal of sustainable development by a closed cycle, limiting the amount of resources […]
18 August, 2021

Những loại thực phẩm, rau củ có thể trồng tại nhà

Trong thời gian giãn cách này, chắc hẳn bạn cảm thấy chán nản vì xung quanh cũng chỉ có 4 bức tường, không thể đi đâu […]
15 August, 2021

[/HēRōS/: ZERO – ANH HÙNG 0] Chị Lương Ngọc Trâm – Pun Coffee cùng mô hình cà phê xanh

Trong tiếng người đồng bào Vân Kiều, từ Pun có nghĩa là say hương thơm, và trong tiếng Thái, từ Pun còn có nghĩa là hạnh […]
13 August, 2021

Buổi họp chính thức đầu tiên của Mạng lưới Nhựa & Sức khỏe

Với mong muốn lan toả và kết nối các bên liên quan cùng hành động vì nhựa và sức khoẻ, ngày 13/8 vừa qua, buổi họp […]
10 August, 2021

Launching the contest Plastic Talk – When plastic speaks

Strong economic growth, urbanization and lifestyle changes in Vietnam have led to a nationwide plastic pollution crisis. Over the past two decades, the amount of plastic […]
14 July, 2021

CONSULTANT TO DEVELOP NATIONAL COMMUNICATION STRATEGY (Project “Local Solutions for Plastic Pollution)

Background The “Local Solutions for Plastic Pollution” (LSPP) funded by the USAID addresses the challenges faced by local communities in overcoming the negative environmental health impacts […]